Monday, 24 October 2011

Lembaran Kerja


Tandakan ( ΓΌ ) pada jawapan yang betul.
1.
benda hidup      


benda bukan hidup                                
 2.
benda hidup      


benda bukan hidup3.
benda hidup      


benda bukan hidup4. 
benda hidup      


benda bukan hidup

Jika betul semua, Syabas !!

Monday, 10 October 2011
AdaKah KaMu TelaH FaHam ApakaH Benda Hidup dan Benda BukaN Hidup ?


Sains Tahun 1 - Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup

Benda Hidup

'Tumbuhan
'Haiwan

&Memerlukan makanan dan minuman
&Tanpa makanan dan minuman akan mati
&bernafas
&bergerak
&membiak
&melalui proses pembiakan

Pokok Pisang

Kuda

Ikan
Pokok Kelapa  


Benda Bukan Hidup


Benda yang tidak pernah mengalami proses hidup

1Tidak memerlukan makanan dan   minuman
1Tidak bernafas
1Tidak bergerak
1Tidak membiak
1Tidak melalui proses pembiakan
kasutmangkuk


kereta